Dzisiaj jest sobota, 27 listopada 2021. Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek
Wiadomo�ci Sport Kultura Publicystyka Og�oszenia Katalog WWW Galeria Forum Kontakt
Gmina Błędów - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim. Siedziba gminy to Błędów.


Herb Błędowa


Gmina Błędów jest typowym rejonem sadowniczym,panerai replica watches posiada największy procentowy udział w produkcji owoców w rejonie grójecko-wareckim, około 28%. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,30 ha. Liczba gospodarstw – 2 000, zaś liczba podmiotów gospodarczych stanowi liczbę 356. Ogólna liczba mieszkańców stanowi 8278 osób. Stopień bezrobocia w Gminie w stosunku do osób czynnych zawodowo wynosi 5%, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gminy wynosi 3%.

Pod względem historycznym,omega moonwatch replica najstarsza wzmianka pisana o Błędowie (pod nazwą Bladów) pochodzi od Jana Długosza z wieku XV. Pierwsza wzmianka o parafii i Kościele Rzymsko-Katolickim w Błędowie należącym do rolex royal black replica Dekanatu Grójeckiego pochodzi z 1579 roku. W roku 1827 parafia Błędów miała tylko 38 domów i 334 mieszkańców, należała wówczas do powiatu czerskiego i obwodu warszawskiego w ówczesnym województwie mazowieckim.

Od roku 1998 gmina Błędów podjęła na bardzo dużą skalę działania proekologiczne, mianowicie udało się rozwiązać problem gospodarki ściekowej w hublot diver 4000 replica kilku wsiach, gdzie zostało wybudowanych 160 przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa takich oczyszczalni we wsiach gminy ma uzasadnienie ekologiczne i ekonomiczne ze względu na rozproszoną zabudowę wsi.

Znane postaci związane z Błędowem:
Izabela Maria Frasz - poetka, pisarka, mieszkanka gminy.
prof. Wojciech Fangor – awangardowy malarz i grafik. Twórca wielu wystaw zarówno w kraju jak i za granicą.

Źródło: Wikipedia